Alle functieprofielen ondergebracht  
in een online ‘functiehuis’

Hamilton Bright heeft als missie om hun medewerkers zoveel als mogelijk te helpen bij het doorgroeien in hun carrière. Met meer dan 45 functieprofielen is het inzichtelijk maken van deze functies een uitdagend vraagstuk. Onze hulp werd ingeschakeld om een middel te creëren die voor elke medewerker altijd en overal toegankelijk is. Om deze wens te realiseren is er een mobielvriendelijke website opgemaakt waarin functieprofielen worden uitgelicht.
Klant
Hamilton Bright
Gemaakt
Webdesign en realisatie, illustraties
Hamilton Bright Online Functiehuis

Een unieke online oplossing voor alle functieprofielen

Het online functiehuis biedt medewerkers inzicht in welke doorgroeimogelijkheden er zoal zijn binnen hun huidige functie, welke stappen zij hierin kunnen ondernemen en over welke competenties zij zoal dienen te beschikken.
HR platform

Custom illustraties

De stijl van de website is erg laagdrempelig en is hiermee persoonlijk en toegankelijk voor iedereen binnen Hamilton Bright. Dit heeft Mayd gecreëerd door de aanwezige functies te voorzien van een gezicht (illustratie). Ook zijn herkenbare elementen uit het hoofdkantoor, waaronder de balie en de kantine vertaald naar custom illustraties.
functieprofielen animatie
Hamilton Bright Sneek
Hamilton Bright illustratie
Hamilton Bright Sneek
Hamilton Bright illustratie
icon
meer info

"Wanneer je een opdracht bij Mayd neerlegt, weet je zeker dat je kwaliteit terugkrijgt in de vorm van een creatief concept. Bovendien werken ze snel en kunnen ze vaak nog wel een gaatje maken voor een spoedje. Doordat het contact lekker informeel en gezellig is, is het enorm fijn samenwerken met elkaar!"

Sonja Harkema, communicatie specialist